De Piratenpartij Nederland - genomineerd voor bestuur

In juni kiest de Piratenpartij Nederland een nieuw partijbestuur. Kandidaten stellen zich voor en vertellen over hun visie op die functie, aan de hand van vragen van de ledenraad.

Op deze pagina gesprekken in Potkaars met de kandidaten:
Ji Yong Dijkhuis, Michiel Dulfer, Renko Koppe, Rico Brouwer, René de Torbal, Stach Vermeulen,


updates vanaf 9 juli:
De ledenraad heeft besloten de stemming van de ALV níet te volgen door Stach, Michiel en Rico niet in het bestuur te benoemen Het is een grote zeldzaamheid dat LR de stemming door de leden negeert. Follow-up communicatie vind je hier (lees verder)

René de Torbal, Renko KoppeMichiel Dulfer, Ji Yong Dijkhuis

Stach Vermeulen

Op 15 juni 2019 nomineerde de ALV van de Piratenpartij Ji Yong Dijkhuis, Michiel Dulfer, Renko Koppe, Rico Brouwer, René de Torbal, Stach Vermeulen, Sjoerd de Boer en David van Deijk voor haar landelijk bestuur (hier zijn hun sollicitatiebrieven ).

Nu is de Ledenraad aan zet om daaruit een bestuur te benoemen. Ze heeft op 18 juni overlegd en besloten om een schriftelijke vragenronde te doen. Die vragen kregen we 23 juni.
Op 24 juni zijn de genomineerde kandidaten uitgenodigd voor deze gesprekken:

In de periscope doe ik een uitnodiging aan de andere genomineerde bestuurskandidaten om in een gesprek via Potkaars te vertellen wat jouw
plan en visie is. Ook Ledenraad is trouwens uitgenodigd. Ik zie het als een leuke manier om met elkaar te brainstormen over de toekomst en aan
de leden te laten zien hoe we dat doen.

Je bent welkom, stuur me een berichtje als je dit wilt inplannen? We zouden het remote/via Internet doen. Ik neem op via zoom, skype en
jit.si. Afhankelijk van jouw setup thuis. (email, Date: Mon, 24 Jun 2019 15:11:30 +0200)


Dit zijn de vragen van de ledenraad (email, Date: Sun, 23 Jun 2019 23:02:21 +0200):

Beste kandidaat Bestuursleden,

Hierbij een aantal schriftelijke vragen die aan alle kandidaat Bestuursleden gesteld worden. Graag jouw antwoorden kort motiveren.
Het kan zijn dat er naar aanleiding van jouw antwoorden nog aanvullende schriftelijke vragen aan jou persoonlijk gericht worden.

1. Welke rol in een team past jou het best?
2. Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van wat er speelt in de organisatie? Zoek je actief overleg met alle piraten, ook die buiten je eigen kringetje?
3. In de Piratenpartij zijn mannen oververtegenwoordigd. Hoe kun je er aan bijdragen dat meer vrouwen en minderheden zich thuis voelen bij de Piratenpartij?
4. Wat zou je willen veranderen binnen de Piratenpartij en welke stappen ga je ondernemen om dat te bereiken?
5. Hoe dient de woordvoering binnen de partij georganiseerd te zijn?
6. Vindt je dat iedere afdeling of werkgroep op dezelfde manier georganiseerd moet zijn? licht je antwoord toe.
7. Is het in het verleden voorgekomen dat er beslissingen werden genomen waar je je niet mee kon verenigen? Wat heb je toen gedaan?
8. Je bent met het hele bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor al wat er binnen de vereniging gebeurt. Er moet vertrouwen zijn tussen de bestuursleden.
8a. Zijn er voorgedragen bestuursleden bij waarbij je twijfels hebt of je ze voldoende kunt vertrouwen?
8b. Denk je het vertrouwen van de andere bestuursleden in het team te hebben?
9. Waar dient het bestuur zich volgens jou vooral op te richten om de Piratenpartij succesvoller te maken?