Protest: Code Rood, nieuwe vormen van activisme

De eerste PPU PODcast gaat over Code Rood en de burgerlijk ongehoorzame actie in Farmsum Groningen van 24 – 31 Augustus. Nichol en Dmitri waren er bij en doen verslag.

Nichol is van Code Rood en legt uit: ‘Het directe doelwit van de actie was om massaal een essentiele productiefaciliteit van de NAM te blokkeren en daarmee een volgend stapje te zetten in de strijd van Groningers. Mensen hoeven niet meer zomaar over zich heen te laten lopen en ook het Milieu kent harde grenzen‘. 

Dit interview gaat over de manier waarop de actie georganiseerd en vormgegeven is en het doel ervan. En hoe het in de praktijk gaat in een kamp met meer dan vijfhonderd demonstranten. Het belangrijkste doel van deze actie was om mensen met elkaar te verbinden en een gezamenlijk handelingsperspectief te bieden. Code Rood bracht Klimaat activisten uit vele landen in Europa samen met mensen uit Nederland en met gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Een belangrijk punt is, dat het thema klimaatverandering onlosmakelijk verbonden is met het thema van rechtvaardigheid.  Dat valt direct op in de mijnbouw en winning van fossiele brandstoffen, dat bijna overal gepaard met groot onrecht, dat bewust in stand gehouden wordt omdat het ook enorme winsten oplevert voor anderen. Het was in de verslaggeving over het protest duidelijk dat ook de media nog moeite hebben die verbinding te zien en dat zij onwennig reageerden op al die ‘buitenstaanders’ die actie voeren in Groningen. Voor de deelnemers was het een groot succes.

  •  00:00:00 – 00:01:11 – introductie

  • 00:01:11 – 00:08:07 – telefonisch inteview met Trudy Aleve – eigenaresse van de grond waar het actiekamp plaatsvond

  • 00:08:07 – 00:47:40 – Interview met Nichol van code rood en Dmitri van de Piratenpartij Utrecht

 

Liedje:
Nichol is een echte activist. Ik hou alleen maar een gitaar vast, maar hij heeft de hechtingen nog in zijn arm staan als dit interview is.

muziek: Bob Dylan, tekst: Rico Brouwer (vertaald van Harry Loco)


Muziek (gebruikt met toestemming):

Stranguria, Album: Waangenaam, Nummer: Nederland