Thomas Drake, NSA klokkenluider - de doos van pandora (english spoken)

scroll down for English

In juni 2013 wordt Edward Snowden klokkenluider. Pas door Snowden leerde ik dat vóór zijn klokkenluiden er andere mensen bij de NSA aan de bel trokken en dat het sindsdien er niet beter op is geworden.

Thomas Drake [voormalig hoge ambtenaar bij de NSA] deed toen hij klokkenluider werd, alles volgens het boekje en kreeg desondanks de enorme druk van de VS op zich. Hoe met hem werd omgegaan maakte dat andere klokkenluiders minder in plaats van meer vertrouwen in hun overheid kregen. Drake werd in de media monddood gemaakt en aangeklaagd op de Spionagewet uit 1917. Uiteindelijk is hij alleen veroordeeld tot een taakstraf voor ‘misbruik van een computer’ maar de mogelijkheden om op die manier misstanden naar buiten te brengen, zijn er nu niet meer.

In dit [Engelstalig] gesprek kijkt Rico Brouwer met Raymond Johansen naar de NSA en naar andere diensten sinds 9/11 en naar hoe het er voorstaat in de media en hoe ook dat is veranderd. En hoe ze nu omgaan met klokkenluiders, aan de hand van Klokkenluider Reality Winner. We kijken naar politiek, Trump, na Bush en Obama. En hoe dat ging met Bernie Sanders en Clinton. Naar geopolitiek: de neergang van een wereldgrootmacht en wat ons in perspectief van de geschiedenis nog te wachten staat.

Drake legt uit dat transparantie van bestuur de governance op macht is en dat die moet komen van onderaf als we de doos van pandora tenminste durven openmaken. Die bevat [wikipedia] ".. great and unexpected troubles", or alternatively "A present which seems valuable but which in reality is a curse". Drake opende als klokkenluider die doos en werd bijna monddood gemaakt maar hij is luid en duidelijk te horen in deze potkaars. En onderin die doos van pandora, ook op de profiel pagina van Thomas Drake op Twitter .. ligt hoop.


English:

In June 2013 Edward Snowden’s a whistleblower. Only through Snowden did I learn there were other people blowing whistle at NSA before him, and that things hadn’t improved since.

Thomas Drake [former senior executive at NSA] did pretty much everything right when he decided to blow whistle, but got the full pressure of the USA on him anyway. How he was treated made other whistleblowers less trustworthy of their government instead of more. They tried to silence Drake in the media and indicted him with espionage under the Espionagelaw of 1917. In the end he was only sentenced to a community service for 'abuse of a computer', but the possibilities to bring out abuses in the way he did for future whistleblowers were no longer there.

In this [in English] conversation, Rico Brouwer and Raymond Johansen look at the NSA and other US services and how they changed after 9/11. And how main stream media has changed. And how the US currently deals with whistleblowers. Reality Winner as their latest example. They discuss politics, Trump after Bush and Obama. And how that went with Bernie Sanders and Clinton. The interview then moves to geopolitics: the decline of a world-great power and what awaits us in history’s perspective.

Drake explains how transparency of government is the governance of power and that it must come from below, if we dare to open up that Pandora's box at least. A box that contains [wikipedia] "... great and unexpected troubles", or alternatively "A present which seems to be valuable in reality is a curse". Drake opened the box as whistleblower and was almost silenced, but he can be heard loud and clear in this @potkaars [pot with candle]. And on the bottom of Pandora's box, also on the profile page of Thomas Drake on Twitter and on the actual table in potkaars .. lies hope. 

Muziek (gebruikt met toestemming):

Stranguria, Album: Waangenaam, Nummer: Nederland