Hackers: Dave Borghuis & Whitehatscum - wifi tracking Enschede

Dave Borghuis zag dat de gemeente Enschede een dienst had ingekocht waarmee burgers op straat zouden worden gevolgd omdat ze de wifi van hun telefoon aan hebben staan. Via de gemeente en later via de autoriteit persoonsgegevens, kreeg hij het voor elkaar dat dit illegale volgen van burgers werd gestopt. Even later ging het - in iets aangepaste variant- en ditmaal ook in Hengelo, toch weer verder!

Dave doet verslag.

een defecte microfoon zorgde voor matige audio. excuses.

bron: handhavingsverzoek Autoriteit Persoonsgegevens

overgenomen van daveborghuis.nl:
In Enschede wordt sinds 6 September 2017 het winkelend publiek door City Traffic gevolgd. Dit gebeurt door middel van WiFi tracking en de resultaten worden wekelijks doorgegeven aan de opdrachtgever Gemeente Enschede. Hiervoor werden de bezoekers aantallen 1x per jaar geteld, met deze nieuwe methode hebben ze een beter meer up-to-date inzicht in bezoekersaantallen.

Meetpunten staan op negen plekken: aan de Kalanderstraat, Langestraat, Haverstraatpassage, De Heurne, Van Loenshof, Walstraat, Zuiderhagen, Marktstraat en Korte Hengelosestraat.

City Traffick ‘versleuteld’ de MAC adressen direct op het meetpunt, hiervoor wordt door heel Nederland dezelfde methode gebruikt.

Volgens Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het 24/7 tracken van het winkelend publiek een grote inbreuk op de privacy en worden hieraan strenge eisen gesteld. Zo moet er een ‘grondslag’ zijn, dus bijvoorbeeld een evenement waarbij voor een korte tijd / specifieke plek mensen gevolgd worden. Het winkelend publiek zou via een opt-in moeten goedkeuren dat zij gevolgd word. De privacy moet kunnen worden gewaarborgd.


Muziek (gebruikt met toestemming):

Stranguria, Album: Waangenaam, Nummer: Nederland