het hersendood-protocol is in de wet vastgelegd en daarom moet de wet beter - orgaandonatie

De voorlichting over orgaandonatie moet beter en omdat het hersendood protocol in de wet is vastgelegd, moet ook de wet beter. Annet Wood vertelt van haar onderzoek en de aanbevelingen die daaruit volgden over hoe we in het belang van potentiele donoren en mensen die een donororgaan nodig hebben, de wet en voorlichting moeten verbeteren.

Annet doet verslag van de zaak die ze voerde bij het medisch tuchtcollege, waarna de tuchtrechter stelde dat de voorlichting rond orgaandonatie inderdaad beter moet. De minister deed dat niet, waarna ze naar de Nationale ombudsman ging met de vraag ‘vindt u ook dat de mensen onvoldoende worden geinformeerd en vind u dat dat beter moet?

Annet vertelt over de aanbevelingen die ze doet in het belang van donoren én de mensen die een donor orgaan nodig hebben. Twee van de belangrijkste aanbevelingen waarop in het gesprek wordt ingegaan;

  • testen of er nog hersenactiviteit is, moet je niet doen als het lichaam onderkoeld is (vanaf 32 graden celcius)

  • een donorlichaam moeten we standaard onder volledige narcose brengen als onderdeel van de uitname procedure, niet als inschatting van de uitname arts

Uitschrijven én inschrijven gaat via deze website:
https://www.donorregister.nl/uwregistratie/digitaal#!/login


Muziek (gebruikt met toestemming):

Stranguria, Album: Waangenaam, Nummer: Nederland