Wat is er mis met het staatsbestel; Rients Hofstra en Rico Brouwer

“De eerste en tweede kamer zien ook wel dat de afstand tussen de politiek en de burger steeds groter wordt en ze begonnen daarom de staatscommissie parlementair stelsel. Deze heeft nu tussentijds gerapporteerd; we gaan kijken naar wat er mis is met ons staatsbestel”.

Zo begon het interview met Rients Hofstra van ‘alternatiefstaatsbestel.nl’, in café Weltschmerz.

Ik had die ‘tussenstand’ van commissie Remkes ook gelezen. Het rapport laat zien wat er mis is aan ons Nederlandse staatsbestel en hoe het niet door de politiek zelf kan worden opgelost. De SGP (toch een beetje het staatkundig geweten van Nederland) stemde tegen het instellen van deze commissie. Ik vroeg ze waarom?

Beste Rico,

Het initiatief om te komen tot een Staatscommissie Parlementair Stelsel lag met name bij de Eerste Kamer.
Wij hadden geen principiële bezwaren tegen de commissie, ik maak zelf ook deel uit van de begeleidingscommissie, maar hadden twijfels bij nut en noodzaak.

Met vriendelijke groet,
Kees van der Staaij

Commissie Remkes lijkt haar werk te doen binnen de kaders van een systeem van gevestigde belangen. Hofstra: ‘Wat er mis is aan ons staatsbestel, is dat het een systeem geworden is dat draait onder voorwaarde van partijbelang: particratie, met fractiediscipline’.

Dat dat niet meer houdbaar is ziet iedereen, maar hoe krijgen we dat dan beter? Uit het interview volgde dat een meer bescheiden opstelling van de volksvertegenwoordigers, één die zonder partijbelangen dienstbaar is aan de samenleving, daarvoor een voorwaarde is. Misschien had van der Staaij dat meteen al wel gezien, het staat gewoon al in onze grondwet artikel 50: ‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.’ Als het volk zich meer vertegenwoordigd voelt, hoe kunnen de Staten Generaal (de Eerste en Tweede Kamer samen) dan met de oplossing komen?
Ik ga vaker interviews voor ze doen rond landelijke thema’s ICT, Privacy en transparant bestuur. Wil je meedenken over onderwerpen en gasten voor een mooi Weltschmerz interview, laat het me weten.

Rico Brouwer